Skip to main content

Kieli ja vuorovaikutus

Äidinkieli on tärkeä elämänhallinnan väline sekä persoonallisuuden ja identiteetin rakentaja. Kieleen ja vuorovaikutukseen perustuvat oppiminen, sosiaalisuus ja kulttuuriin kasvaminen. Kielen riittävä taitaminen on perusta lapsen kokonaisvaltaiselle oppimiselle. Kielen avulla tapahtuvassa vuorovaikutuksessa lapsi voi omien taitojensa mukaan ilmaista itseään ja oppia jäsentämään ympäristöään. Kieli mahdollistaa ja kehittää lapsen muistia sekä johdonmukaista ajattelukykyä.

Keskeisiä tavoitteita ovat vuorovaikutustaitojen sekä kuuntelukyvyn kehittyminen, muistin harjoittaminen ja kielelliseen tietoisuuteen tutustuminen. Myös monipuoliset ja hyvät keskustelu-, kerronta- ja yhteistyötaidot ovat tavoitteenamme. Kannustamme lapsia keskustelemaan, kysymään ja pohtimaan. Lapsia totutetaan kertomaan ajatuksistaan, tunteistaan, mielipiteistään, kokemuksistaan, päätelmistään, taidoistaan ja oppimisestaan. Hyviin keskustelutaitoihin kuuluu myös se, että lapsi oppii odottamaan omaa puheenvuoroaan ja antaa vuoron myös muille keskustelijoille.