Skip to main content

Liikunta

Liikuntakasvatuksen tärkein tavoite on liikunnan ilon kokeminen ja mahdollisuus liikkua omien taitojensa mukaan. Ohjatun liikunnan lisäksi lapsella on tilaisuus omaehtoiseen liikkumiseen ja leikkiin. Liikkuessamme yhdessä lapsen kanssa korostamme onnistumisen kokemuksia, liikkumisen iloa ja yhdessä tekemisen riemua. Liikunnan avulla lapsi harjaannuttaa fyysistä kuntoaan, liikehallintaansa ja motorisia perustaitojaan. Tavoitteenamme on myönteisen asenteen oppiminen liikuntaa kohtaan.

Kädentaidot

Tavoitteenamme on omin käsin tekemisestä iloitseminen ja käsintehdyn työn arvostaminen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja tehtävien loppuun saattamiseen tottuminen sekä omista työvälineistä huolehtimisen oppiminen. Perehdymme sekä tekstiili- että tekniseen käsityöhön.

Ilmaisutaidot

Musiikin ohella painotamme draamakasvatusta, jota käytämme lasten kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukena. Tavoitteenamme on lapsen rohkaistuminen esiintymään ja ilmaisemaan itseään, tunteiden tunnistaminen ja tulkitsemisen harjoitteleminen, eläytymis- ja kuuntelukyvyn kehittyminen sekä elämysten ja erilaisten kokemuksien mahdollistuminen. Yhdessä lasten kanssa teemme sekä osallistumme draamaseikkailuihin. Lapset saavat harjoitella esiintymistä ja toteuttaa omia pienimuotoisia näytelmiään.