Skip to main content

Ryhmä- ja teematyöskentely

Harjoittelemme paljon erilaisissa ja erikokoisissa ryhmissä työskentelyä. Työskentelemme muun muassa pienryhmissä, pareittain sekä koko ryhmän kanssa. Käytämme myös yhteistoiminnallista työtapaa eli teemme paljon yhteistyötä päiväkodin muiden ryhmien kanssa.

Ryhmässä opitaan keskustelemaan, kuuntelemaan, tekemään kompromisseja ja ymmärtämään, että jokaisella ryhmän jäsenellä on tärkeä osuus tehtävän toteuttamisessa.

Ryhmässä käsiteltävien teemojen aiheet ovat ryhmän aikuisten valitsemia, tai aiheet valitaan suoraan lasten ilmaisemista kiinnostuksen kohteista. Aikuiset kuuntelevat lasten toiveita ja ajatuksia saaden näin aineksia toiminnan suunnitteluun. Aikuisen tehtävänä on herättää lapsissa uteliaisuus ja kiinnostus käsiteltävänä olevaa aihetta kohtaan, ei niinkään tarjota valmista tietoa. Liitämme keskeisten sisältöalueiden tavoitteet teemoihin.