Skip to main content

Matematiikka

Matematiikka on tapa ajatella, hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Matematiikka on osa arkipäivää. Lapsi kohtaa matematiikkaa monissa tilanteissa ja kiinnostuu matematiikasta jo varhain. Matematiikka on lapselle luonnollista, hauskaa, leikinomaista ja haastavaa. Hän oppii leikin, kysymysten, toiminnan ja kokemusten kautta matemaattisia käsitteitä. Lapsi rakentelee, hahmottelee, luokittelee, vertailee, pohtii asioiden suhteita, mittaa, arvaa, arvioi, laskee ja ratkaisee erilaisia matemaattisia ongelmia.

Ohjaamme lasta kiinnittämään huomiota arkipäivän tilanteista nouseviin matemaattisiin peruskäsitteisiin. Annamme lapselle mahdollisuuden hankkia käytännössä tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Harjoittelemme matemaattisia valmiuksia konkreettisten tavaroiden ja esineiden avulla.

Ympäristö- ja luonnontieto

Luonto- ja ympäristökasvatuksen tärkein tavoite on, että lapsi oppisi arvostamaan luontoa. Keskeisenä tavoitteena on myös oppia ymmärtämään, että omalla toiminnalla on vaikutusta luonnon suojelemisessa.

Tutustumme ympäristöömme tehden havaintoja kaikilla aisteillamme. Tarjoamme lapselle elämyksellisiä kokemuksia ja herätämme hänen kiinnostuksensa luontoa ja rakennettua ympäristöä kohtaan. Tutkimme luontoa ja sen muutoksia eri vuodenaikoina ja pohdimme havaitsemiamme luonnon ilmiöitä ja tapahtumia. Pyrimme lisäämään lapsen tietämystä luonnosta ja muusta ympäristöstä muun muassa tieto- ja kuvakirjojen sekä satujen avulla. Ohjaamme lapsia näkemään rakennetun ympäristön esteettisiä ja kulttuurisia arvoja.