Skip to main content

Retket

Retket ovat myös osa toimintaamme. Ne ovat hauskoja ja hyödyllisiä sekä antavat lapsille elämyksiä ja kokemuksia. Retkillä oppiminen tapahtuu toiminnan kautta. Retkillä lapset oppivat liikkumaan liikenteessä oikein ja turvallisesti, tutustuvat lähiympäristöön sekä myös etäämmällä oleviin kohteisiin.

Saduttaminen

Sadut ja satujen maailma kiehtovat lapsia. Luemme päivittäin satuja ja tarinoita sekä keskustelemme niiden sisällöistä ja kirjailijoista. Myös lapset kertovat mielellään satuja ja tarinoita. Saduttaminen toteutuu, kun aikuinen kirjaa lasten tarinoita sanasta sanaan mitään muuttamatta. Lapset voivat sadutella yksin tai ryhmässä. Satu tai kertomus voi syntyä lapsen omasta mielikuvituksesta, kokemuksesta, kuvasta tai esineestä tai aikuisen aloittamasta tarinasta. Lapsen tarinat ovat hyvä kielellisen kehityksen arvioinnin väline. Satujen sisältöihin ei puututa, ne ovat puhtaasti lapsen oman mielikuvituksen tuotetta.