Skip to main content

Musiikki

Käytämme musiikkia kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukena. Musiikki on tärkeä osa jokapäiväistä toimintaamme. Musiikkikasvatuksemme tehtävänä on herättää lapsen mielenkiinto musiikkiin. Tutustumme myös erilaisiin soittimiin, erilaisiin musiikkilajeihin sekä musiikin peruskäsitteisiin. Nautimme ja iloitsemme yhdessä musiikista.

Musiikki kehittää lapsen kuuntelutaitoa, keskittymiskykyä, muistia ja yhteistyötaitoja. Musiikin kautta lapsen itseluottamus lujittuu ja hänen tunne-elämänsä rikastuu.

Kuvallinen ilmaisu

Kuvallisen ilmaisun avulla lapsi ilmaisee näkemäänsä ja kokemaansa ja tuo esiin ajatuksiaan ja tunteitaan, harjaannuttaa kädentaitojaan, silmän ja käden yhteistyötä sekä kehittää pitkäjänteisyyttä. Ilmaistessaan itseään kuvallisesti lapselle on lopputulosta tärkeämpää tekemisen ilo ja riemu. Annamme lapsen mielikuvitukselle ja luovuudelle tilaa.

Tavoitteenamme on, että lapsi rohkaistuu yksilölliseen kuvalliseen ilmaisuun ja arvostaa omia sekä muiden töitä.