Skip to main content

Uskontokasvatuksessa kunnioitamme jokaisen perheen vakaumusta ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon siihen liittyvät toiveet. Uskontokasvatuksemme pohjana on evankelisluterilainen katsomus. Muiden uskontojen kohdalla vanhemmat hoitavat uskontokasvatuksen kotoa käsin. Annamme lapselle kokemusta ja tietoa kristillisestä kulttuuriperinnöstämme. Toiminnassamme huomioimme myös kirkolliset juhlapyhät. Lapsen elämään liittyvistä kirkollisista tapahtumista (kaste, häät ja hautajaiset) keskustelemme lapsen kanssa ja pohdimme elämän peruskysymyksiä lapsen oman kiinnostuksen mukaan. Etsimme vastauksia lasten kysymyksiin ja pohdiskeluihin turvallisuudentunnetta korostavissa yhteisissä keskusteluissa.

Eettinen kasvatus sisältyy kaikkeen toimintaan ja sen tehtävänä on auttaa lasta ymmärtämään sosiaalisen elämän peruskysymyksiä. Lapsen eettinen ajattelu kehittyy, kun hän arkitilanteissa oppii lasten ja aikuisten esimerkin, draaman, laulujen, satujen ja leikin kautta, miten erilaisissa tilanteissa tulisi toimia toista kunnioittaen. Eettisen kasvatuksen tavoitteena on oikean ja väärän välisen eron ymmärtäminen, toisen kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen sekä toisen huomioon ottaminen. Harjoittelemme myös yhteisten sääntöjen noudattamista sekä anteeksi pyytämistä ja antamista.

Kulttuurisen katsomuskasvatuksen tavoitteena on tutustuttaa lapsi suomalaiseen kulttuuriin ja sen tapoihin ja juhlaperinteisiin. Myös mahdollista muuta kulttuuria edustavan lapsen kulttuuritaustaan tutustumme mielellämme saaden samalla aineksia opetukseen.