Skip to main content

Leikki on keskeinen toimintamuoto. Leikissä lapsi oppii käsittämään ja jäsentämään todellisuutta sekä ymmärtämään ihmisten välisiä suhteita. Leikki on vapaaehtoista, ennakoimatonta ja kuvitteellista. Leikki kiehtoo lasta ja tempaa hänet mukaansa. Leikki vaikuttaa lapsen mielikuvituksen ja ajattelun kehittymiseen. Leikki voi olla myös ohjattua aikuisen ollessa leikin virittäjänä ja aineksien antajana.

Järjestämme leikkiympäristöä yhdessä lasten kanssa lapsiryhmän tarpeiden mukaisesti. Parhaimmillaan leikkiä ei tarvitse heti korjata pois vaan sitä voi jatkaa myöhemmin. Näin haluamme tukea lapsen leikkiä ja sen jatkuvuutta.

Aikuinen havainnoi lapsen leikkiä ja saa sitä kautta tietoa lapsen kehityksestä. Leikki antaa myös aineksia ryhmän toimintasuunnitelman laadintaan ja käsiteltävän teeman valintaan. Ulkoleikit ovat tärkeä osa leikkikulttuuriamme. Tavoitteenamme on, että lapsi oppii perinteisiä ulkoleikkejä. Leikkiperinteeseen kuuluu kiinteästi myös leikin aloituslorut ja hokemat.