Skip to main content

Terveys

Lapsen kanssa keskustellaan terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Lasta ohjataan vähitellen ymmärtämään oman toiminnan vaikutus omaan ja toisten hyvinvointiin sekä noudattamaan sovittuja sääntöjä. Lasta ohjataan löytämään oikeita käyttäytymismalleja vaaratilanteiden varalle. Tavoitteenamme on tutustua terveellisiin elämäntapoihin, hyviin pöytä- ja käytöstapoihin sekä omasta puhtaudesta ja siisteydestä huolehtimiseen.

Taito- ja taideaineet (musiikki, kuvallinen ilmaisu, liikunta, kädentaidot, ilmaisutaito)

Rohkaisemme lasta ilmaisemaan itseään musiikin, kuvan ja liikkeen avulla ja opettelemme kuuntelemaan, katsomaan ja tulkitsemaan muiden ihmisten ilmaisua. Tarjoamme lapselle esteettisiä elämyksiä ja mahdollisuuden luovasti toteuttaa itseään.